Název: Propojení geografických a geobotanických metod při mapování flóry a vegetace velkých městských aglomerací na příkladu Plzně
Autoři: Chocholoušková, Zdeňka
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 113-118.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5951
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: invazní rostliny;konurbace;mapování vegetace;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: alien plants;conurbation;vegetation mapping;Pilsen
Abstrakt: The aim of this paper is to show the methods of collection botanical data using by interconection of geographical methods (mapping alien species, rare species, etc. with PDA and software ArcPad 7.0.1.as point and urban biotops as polygon) and geobotanical metods.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)
Články / Articles (FPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
113-118_Chocholouskova.pdfPlný text1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5951

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.