Název: Historické letecké snímky v geografickém výzkumu – problémy při jejich zpracování a možná řešení
Autoři: Herber, Vladimír
Pavelková Chmelová, Renata
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 129-136.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5953
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: letecké fotografie;interpretace obrazu;letecké mapování;ortorektifikace;digitalizace;historická geografie
Klíčová slova v dalším jazyce: aerial photography;image interpretation;aerial mapping;orthorectification;digitization;historical geography
Abstrakt: The beginning of the aerial photography of Czech landscapes coincides with the late 1930s. During the last seven decades several hundred thousands mainly panchromatic images were made primarily for military purposes. These images covered the entire territory of the Czech Republic, in fact Czechoslovakia, as the Czech Republic was a part of his country at that time. A special military unit exists up to this day but social changes after 1989 initiated the rise of the private sector and the aerial photography became business. The interpretation of aerial images from the historical military archive mentioned above has its specificity. The most of archive aerial images do not have complete data concerning the camera calibration certificate, e.g. a focal length, fiducial film coordinates, height of flight, time and date or scale. The following article describes processing possibilities of these images by the photogrammetric method, so-called orthorectification by the Leica Photogrammetry Suite – special photogrammetric software for geospatial image processing.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
129-136_Chmelova+Netopil.pdfPlný text2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.