Název: Změny odtokového procesu v krajině – indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny
Autoři: Kopp, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 155-160.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5957
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: odtokový proces;landscape development;ekohydrologie;environmentální dějiny
Klíčová slova v dalším jazyce: runoff process;rozvoj krajiny;ecohydrology;environmental history
Abstrakt: This paper is a methodological review concentrated on research of runoff process changes in the context with the landscape development. We present on one hand hydrological and geomorphological methods, which indicate landscape changes (runoff or water quality time series analysis, river morphology research, river network reconstruction). On the other hand we can interpret landscape development (land use and landscape structure changes, environmental history) as changes of fluvial system. We classify these methods in ecohydrological approaches as an interdisciplinary field of research concentrated on application of hydrological knowledge in landscape ecology. The use of concrete methods is illustrated by examples.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Články / Articles (KGE)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
155-160_Kopp.pdfPlný text90,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5957

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.