Název: Geomorfologický informační systém jako nástroj geomorfologické analýzy
Autoři: Mentlík, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 35-40.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5941
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: geomorfologie;geomorfologická analýza;geomorfologické informační systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: geomorphology;geomorphological analysis;geomorphological information systems
Abstrakt: The article discuses content of geomorphological analysis. Geomorphological information system is suggested as an environment as well as a tool of the analysis.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Články / Articles (CBG)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
035-40_Mentlík1.pdfPlný text78,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5941

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.