Title: Vliv tvaru nehomogenity v izolačním systému olej-papír na velikost částečných výbojů
Authors: Trnka, Pavel
Širůček, Martin
Paslavský, Bohumil
Citation: Electroscope. 2011, č. 1.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo1_2011/r5c1c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/596
ISSN: 1802-4564
Keywords: částečné výboje;elektrická měření;vinutí;izolační systémy;olej-papír
Keywords in different language: partial discharges;electrical measurements;insulation systems;oil-paper;winding
Abstract: Měření částečných výbojů je jednou z důležitých diagnostických metod vysokonapěťových strojů. U izolačního systému transformátorů velkých výkonů a velkých napětí reprezentovaného pevnou a kapalnou částí se využívá k detekci různých nehomogenit, poruch a defektů. Ty jsou způsobovány nedokonalostí výrobních technologických procesů spolu s tepelným, elektrickým i mechanickým namáháním během provozu zařízení. Částečné výboje se měří zejména ve vinutí, závitech a průchodkách. Výbojová činnost byla zkoumána na vzorcích transformátorového vinutí s různým nedokrytím v izolačním systému olej-papír. Jako vzorek byla použita krátká měděná tyč s laboratorně vytvořeným izolačním systémem obsahujícím danou sledovanou nehomegenitu. V rámci experimentu byly aplikovány dva druhy izolačních kapalin, běžně používaný minerální olej a k životnímu prostředí šetrný olej FR3.
Abstract in different language: Partial discharges measurement is an important method for diagnostics of high voltage machines. The insulating system of power transformers is created by the solid and the liquid part. In these parts is the method used for detection of non-homogenous areas, failures and defects. They are usually created by technology process faultinesses or thermal, electrical and mechanical stress during a transformer running condition. Partial discharge activities are measured especially in windings, coils and bushings. Partial discharges in different types of non homogenous areas of paper-oil insulating system were observed. Two insulating liquids were used in the experiment. The first was mineral oil and the second was environmental friendly liquid FR3.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c1c2.pdf936,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.