Název: Školní projekt „Socialistická každodennost“
Další názvy: School Project “Socialist Everyday”
Autoři: Hudecová, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 36-44.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6118
ISSN: 1834-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: paměť ve výuce dějepisu;didaktická aplikace;orální historie;socialismus;rodinné vyprávění
Klíčová slova v dalším jazyce: memory in history teaching;didactic application;oral history;socialism;family stories
Abstrakt: Článek představuje výsledky mezinárodního projektu pro žáky základních škol v Sasku, Durynsku a v České republice na téma socialistická každodennost. Hlavní metodou, kterou se žáci pod vedením učitelů a odborníků učili používat, byla orální historie. Výstupem projektu je publikace, která má dvě jazykové mutace - českou a německou.
Abstrakt v dalším jazyce: The article presents the results of an international project for elementary schools in Saxony, Thuringia and in the Czech Republic on the subject and the topic is socialistic everyday. dailiness. The oral history was the main method which the students learned to use under the guidance of teachers and professionals. The output of the project is the publication that has two language versions - Czech and German.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 1 (2012)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hudecova.pdfPlný text79,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.