Title: Školní projekt „Socialistická každodennost“
Other Titles: School Project “Socialist Everyday”
Authors: Hudecová, Dagmar
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 36-44.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6118
ISSN: 1834-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: paměť ve výuce dějepisu;didaktická aplikace;orální historie;socialismus;rodinné vyprávění
Keywords in different language: memory in history teaching;didactic application;oral history;socialism;family stories
Abstract: Článek představuje výsledky mezinárodního projektu pro žáky základních škol v Sasku, Durynsku a v České republice na téma socialistická každodennost. Hlavní metodou, kterou se žáci pod vedením učitelů a odborníků učili používat, byla orální historie. Výstupem projektu je publikace, která má dvě jazykové mutace - českou a německou.
Abstract in different language: The article presents the results of an international project for elementary schools in Saxony, Thuringia and in the Czech Republic on the subject and the topic is socialistic everyday. dailiness. The oral history was the main method which the students learned to use under the guidance of teachers and professionals. The output of the project is the publication that has two language versions - Czech and German.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 1 (2012)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hudecova.pdfPlný text79,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.