Title: Po stopách orální historie: Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě
Other Titles: In Searching The Roots of Oral History:Oral history projects realised in institute of contemporary history CAS seen from historical retrospective
Authors: Mücke, Pavel
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 2, s. 5-56.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit
http://hdl.handle.net/11025/6156
ISSN: 1826-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;projekty;Centrum orální historie;Ústav soudobé historie Akademie věd České republiky
Keywords in different language: oral history;projects;Oral History Center;Institute of Contemporary History Czech Academy of Sciences
Abstract: Příspěvek si bere za cíl v krátkém shrnutí podat přehled stěžejních projektů, které byly (a jsou) za pomoci orální historie realizovány na půdě ÚSD AV ČR mezi lety 1996-2011. Pozornost bude věnována jednak jejich tématickému a historickému zaměření v obecném kontextu české historiografie, metodologickým aspektům a také ohlasům, s nimiž byly jejich výstupy přijaty odbornou i laickou veřejností.
Abstract in different language: This short essay tries to conclude an outline of key projects which have been realized in Institute of Contemporary History CAS by using oral history method between years 1996–2011. There would be outlined thematic, historical and methodological aspects of these projects and also resumed the later reactions of scholars and media.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 2 (2011)
Roč. 1, č. 2 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mucke.pdfPlný text418,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.