Název: Po stopách orální historie: Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě
Další názvy: In Searching The Roots of Oral History:Oral history projects realised in institute of contemporary history CAS seen from historical retrospective
Autoři: Mücke, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 2, s. 5-56.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit
http://hdl.handle.net/11025/6156
ISSN: 1826-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: orální historie;projekty;Centrum orální historie;Ústav soudobé historie Akademie věd České republiky
Klíčová slova v dalším jazyce: oral history;projects;Oral History Center;Institute of Contemporary History Czech Academy of Sciences
Abstrakt: Příspěvek si bere za cíl v krátkém shrnutí podat přehled stěžejních projektů, které byly (a jsou) za pomoci orální historie realizovány na půdě ÚSD AV ČR mezi lety 1996-2011. Pozornost bude věnována jednak jejich tématickému a historickému zaměření v obecném kontextu české historiografie, metodologickým aspektům a také ohlasům, s nimiž byly jejich výstupy přijaty odbornou i laickou veřejností.
Abstrakt v dalším jazyce: This short essay tries to conclude an outline of key projects which have been realized in Institute of Contemporary History CAS by using oral history method between years 1996–2011. There would be outlined thematic, historical and methodological aspects of these projects and also resumed the later reactions of scholars and media.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 1, č. 2 (2011)
Roč. 1, č. 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mucke.pdfPlný text418,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.