Název: Storytelling in Collaborative Augmented Reality Environments
Autoři: Braun, Norbert
Citace zdrojového dokumentu: WSCG ’2003: Short papers: The 11-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003, 3.-7, p. 33-40.
Datum vydání: 2003
Nakladatel: UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2003/Papers_2003/G03.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6161
ISBN: 80-903100-1-X
Klíčová slova: rozšířená realita;interaktivní vyprávění;kolaborativní virtuální prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: augmented reality;interactive storytelling;collaborative virtual environments
Abstrakt: We describe the several possibilities of using storytelling in an Augmented Reality Environment to support the collaborative experience of the users in those environments. We start with the motivation of a lack of storytelling and experience in CVEs. As an implication of the need for such experiences, we give a general definition of Interactive Storytelling and offer some insights on the difference between Interactive Stories and Games. We introduce our approach to Interactive Storytelling as a combination of Audience Participatory Theatre and a morphological approach to storytelling in Augmented Reality Environments. An overview of the technical development of the approach is followed by a project description, using the stated approach to verify the useful application of the approach in regard to collaborative user experiences.
Práva: © UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2003: Short papers

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
G03.pdfPlný text3,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6161

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.