Název: Hardwarové řešení přepínání šířky pásma u radioreleových spojů
Autoři: Vacek, L.
Petržela, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2013, č. 3.
Datum vydání: 23-zář-2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c2c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6203
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: radioreléové spoje;přepínání šířky pásma
Klíčová slova v dalším jazyce: radio relay connections;switching bandwidth property
Abstrakt: Článek stručně popisuje možnosti obvodového řešení přepínání šířky kmitočtového pásma u radioreléových spojů. Je ukázáno, že tento problém je řešitelný pomocí sady SAW filtrů. Návrh odpovídajícího zařízení je popsán krok za krokem, a to včetně experimentálního ověření. V článku je rozebrána jak motivace hovořící pro přepínání šířky pásma tak také související perspektivní témata pro budoucí radioreléové spoje.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper briefly describes possible circuit implementation of switching bandwidth property in the case of the radio relay connections. It is shown that this problem can be solved by a set of SAW filters. The design of corresponding device is described in step-by-step manner including experimental verification. In this paper both motivation for switching bandwidth and future promising topics dedicated to radio relay machines are discussed.
Práva: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r7c2c5.pdfPlný text1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6203

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.