Title: Úroveň vývoje plynů jako diagnostické hledisko stavu výkonových transformátorů
Authors: Dončuk, Jan
Mentlík, Václav
Velek, Jiří
Ullman, Ivo
Citation: Electroscope. 2013, č. 3.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c2c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6204
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrotechnická diagnostika;výkonové transformátory;gas detection
Keywords in different language: electrotechnical diagnostics;power transformer;detekce plynů
Abstract: Článek se zabývá vývojem a možností detekce plynů rozpuštěných v oleji vznikajících v průběhu provozu výkonového transformátoru. Pozornost je soustředěna zejména na vznik plynů, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy poruch. Představeny jsou nejznámější diagnostické nástroje pro detekci plynů rozpuštěných v oleji a následně diskutovány výsledky poskytované těmito prostředky.
Abstract in different language: The article deals with the gas development and detection ways of the gases dissolved in oil generated during the power transformer's operation. The attention is paid mainly to generation of the gases that are characteristic for particular types of failures. The most used diagnostics tools for detection of gases dissolved in oil are introduced in the article. Afterwards results provided by these tools are discussed.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2013)
Články / Articles (KET)
Číslo 3 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c2c1.pdfPlný text709,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.