Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMáca, Josef
dc.contributor.authorSedlaříková, Marie
dc.contributor.authorVondrák, Jiří
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2013-09-24T11:11:12Z
dc.date.available2013-09-24T11:11:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationElectroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c2.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/6207
dc.description.abstractAkumulátory jsou naprostou běžnou součástí lidské každodenní činnosti. Vždy se jedná o některý druh elektrochemického zdroje elektrické energie jako nikl-metalhydrydové, nikl – kadmiové, lithio – jodové nebo nejrozšířenější lithium iontové. Moderní lithno – iontové akumulátory se skládají u kladné elektrody sestávající se většinou z lithium kobalt oxidu LiCoO2, polyethylenového nebo polypropylenového separatoru, elektrolytu na bázi organických bezvodých rozpouštědel a záporné elektrody vyrobené z uhlíkatého materiálu. Většina těchto materiálu je hořlavých a proto je potřeba hledat nové materiály, které budou snižovat hořlavost akumulátoru. Jednou z možností je použít méně hořlavá rozpouštědla v elektrolytu, jako vhodný kandidát se jeví sulfolan a jeho směsi. Práce se zabývá stanovením potenciálových oken těchto elektrolytů pro použití jak v standartních elektrolytech tak jako elektrolyty pro nové „vysokonapěťové“ 5 V akumulátory. Pro stanovení kompatibility elektrolytu s elektrodovým materiálem je určována kapacity dvojvrstvy, které má významní vliv na vlastnosti akumulátoru z pohledu cyklovatelnosti a celkové kapacity článku.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rights© 2013 Electroscope. All rights reserved.en
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjecthořlavostcs
dc.subjectelektrolytcs
dc.subjectsulfolanecs
dc.titleStanovení potenciálových oken a kapacity dvojvrstvy elektrolytů na bázi sulfolanucs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedBatteries are common part of human daily activities. Batteries are always some kind of electrochemical sources of electric energy like nickel – methylhydrid, nickel – cadmium, lithium – iodide or the most widespread litnium – ion. Modern lithium – ion batteries are composed from positive electrode, which is mostly lithium cobalt oxide LiCoO2, polypropylene or polyethylene separator, electrolytes on organic waterless solvent base and negative electrode made from carbon material. Most part of this materials is flammable and that is the reason for search new materials, which will reduce the flammability of batteries. One possibility is to use low flammable solvents for electrolytes such as sulfolane and its mixtures. This work is focused on determination of potential window of these solvents for both these common used batteries and new “high voltage” 5 V batteries. For the compatibility of electrolyte and electrode material is the double layer capacity determined which affecting the cyclic number and total capacity of batteries.en
dc.subject.translatedbatteryen
dc.subject.translatedcombustibilityen
dc.subject.translatedelectrolyteen
dc.subject.translatedsulfolaneen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c4c2.pdfPlný text759,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.