Název: Progresivní elektrodové materiály pro lithno-iontové akumulátory: Kladná elektroda na bázi elementární síry
Autoři: Čech, Ondřej
Fedorková, Andrea
Sedlaříková, Marie
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.
Datum vydání: 4-zář-2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6210
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: elektrodové hmoty;lithno-iontové akumulátory;elementární síra;kladné elektrody
Klíčová slova v dalším jazyce: electrode mass;lithium-ion batteries;elementary sulfur;cathodes
Abstrakt: Článek se zabývá problematikou elektrodových hmot pro lithno-iontové akumulátory, je úzce zaměřen na vlastnosti elementární síry z hlediska jejího využití pro elektrochemickou akumulaci energie v rámci kladné elektrody. Síra je jako aktivní elektrodový materiál velmi perspektivním nástupcem stávajících konvenčních elektrodových materiálů kladných elektrod (LiCoO2, LiMn204, LiFePO4) a to především díky své energetické hustotě, dostupnosti a ceně. Ve světě se vývojem baterií s katodou s obsahem síry zabývá množství vědeckých týmů, ale v ČR je tato naše snaha prozatím ojedinělá. V rámci tohoto článku je nastíněn principiální rozdíl v činnosti konvenčních interkalačních a nového konceptu konverzních elektrodových materiálů, budou zde uvedeny elektrické a elektrochemické vlastnosti síry. Jádrem příspěvku je popis laboratorní přípravy kompozitního elektrodového materiálu Super P/S založeného na impregnaci pórů uhlíku Timcal Super P rozpuštěnou a částečně sublimovanůou elementární sírou. Dále bude popsáno sestavení malé baterie lithium-síra a budou prezentovány výsledky měření pomocí metod cyklické voltametrie a galvanostatického cyklování. Strukturní charakterizace bude provedena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a prvkové analýzy energiově disperzní spektroskopií.
Abstrakt v dalším jazyce: This article deals with the electrode materials for lithium-ion batteries and is focused especially on the properties of elemental sulfur in terms of its utilization in electrochemical accumulation of energy within li-ion battery cathodes. Sulfur as an electrode material is one of the most promising successors of conventional cathode electrode materials due to its specific capacity, power density and price. The core of this article is aimed to the preparation of carbon/sulfur composite electrode material and to assembling of small lab scale lithium-sulfur cell. Results of cyclical voltammetry and galvanostatic cycling will be presented as well as SEM images and EDS spectra.
Práva: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r7c4c5.pdfPlný text439,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.