Title: Progresivní elektrodové materiály pro lithno-iontové akumulátory: Kladná elektroda na bázi elementární síry
Authors: Čech, Ondřej
Fedorková, Andrea
Sedlaříková, Marie
Citation: Electroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6210
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrodové hmoty;lithno-iontové akumulátory;elementární síra;kladné elektrody
Keywords in different language: electrode mass;lithium-ion batteries;elementary sulfur;cathodes
Abstract: Článek se zabývá problematikou elektrodových hmot pro lithno-iontové akumulátory, je úzce zaměřen na vlastnosti elementární síry z hlediska jejího využití pro elektrochemickou akumulaci energie v rámci kladné elektrody. Síra je jako aktivní elektrodový materiál velmi perspektivním nástupcem stávajících konvenčních elektrodových materiálů kladných elektrod (LiCoO2, LiMn204, LiFePO4) a to především díky své energetické hustotě, dostupnosti a ceně. Ve světě se vývojem baterií s katodou s obsahem síry zabývá množství vědeckých týmů, ale v ČR je tato naše snaha prozatím ojedinělá. V rámci tohoto článku je nastíněn principiální rozdíl v činnosti konvenčních interkalačních a nového konceptu konverzních elektrodových materiálů, budou zde uvedeny elektrické a elektrochemické vlastnosti síry. Jádrem příspěvku je popis laboratorní přípravy kompozitního elektrodového materiálu Super P/S založeného na impregnaci pórů uhlíku Timcal Super P rozpuštěnou a částečně sublimovanůou elementární sírou. Dále bude popsáno sestavení malé baterie lithium-síra a budou prezentovány výsledky měření pomocí metod cyklické voltametrie a galvanostatického cyklování. Strukturní charakterizace bude provedena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a prvkové analýzy energiově disperzní spektroskopií.
Abstract in different language: This article deals with the electrode materials for lithium-ion batteries and is focused especially on the properties of elemental sulfur in terms of its utilization in electrochemical accumulation of energy within li-ion battery cathodes. Sulfur as an electrode material is one of the most promising successors of conventional cathode electrode materials due to its specific capacity, power density and price. The core of this article is aimed to the preparation of carbon/sulfur composite electrode material and to assembling of small lab scale lithium-sulfur cell. Results of cyclical voltammetry and galvanostatic cycling will be presented as well as SEM images and EDS spectra.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c4c5.pdfPlný text439,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.