Název: Skeletonization of two-dimesional regions using hybrid method
Autoři: Merad, D.
Mallem, M.
Lelandais, S.
Citace zdrojového dokumentu: WSCG '2004: Short Communications: the 12-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2004, 2.-6. February 2004 Plzeň, p. 189-195.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2004/Papers_2004_Short/K05.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6245
ISBN: 80-903100-5-2
Klíčová slova: reprezentace tvarů;skeletonizace;Voronoiův diagram;vzdálenostní transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: shape representation;skeletonization;Voronoi diagram;distance transformation
Abstrakt: Conversion of two-dimensional objects into a skeletal representation forms an essential step in many image processing and pattern recognition applications. Most of the topological structure of objects, and the information contained in the outline of their shapes, are preserved in the skeleton. Approaches based on Voronoi techniques preserve topology, but heuristic measures are introduced to remove unwanted edges. Methods based on Euclidean distance functions can localize skeletal points accurately, but often at the cost of altering the topology of the object. In this paper we offer a method to generate skeletal representations combining this two methods , which is robust and accurate, and preserves topology.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2004: Short Communications

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K05.pdfPlný text308,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.