Název: Fenomén bezdomovectví: Případová studie klientů organizace Naděje
Autoři: Dirga, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 1, s. 140-165.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2013/ACTA_FF_2013_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6266
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: bezdomovectví;nezaměstnanost;statistická analýza;občanské sdružení
Klíčová slova v dalším jazyce: homelessness;unemployment;statistical analysis;civic association
Abstrakt: In this article the author contributes to a sociological perspective of the unemployment of the people without a home. He postulates that education has the strongest eff ect on the level of unemployment of people without a home. This relationship between unemployment of this specifi c social group and the education is controlled by a set of independent variables. Assumptions are focused on the infl uence of sex, age, marital status, family background, education and a number of children. Six hypotheses are tested using OLS regression and logistic regression. Results are compared and generalized to a population of clients of the Naděje organization, which provides help and support for homeless people. This analysis uses a data set collected by the organization. Results confi rm some hypotheses and contribute to a point of view regarding unemployment of homeless people infl uenced by the same factors as in the majority population, but there are also several exceptions in specifi c populations of the Naděje organization’s clients, especially in the case of education.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2013)
Články / Articles (KSS)
Číslo 1 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dirga.pdfPlný text266,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.