Název: Středověká islámská věda – vznik a význam z hlediska anachronního a diachronního přístupu ke zkoumání dějin vědy
Autoři: Ramadan, Ivan
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 54-67.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6282
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: středověk;arabské země;věda
Klíčová slova v dalším jazyce: middle ages;arabian countries;science
Abstrakt: This paper deals with medieval Islamic science, its specific features and circumstances of its origins. At the same time, it examines historiographical strategies used in the history of science, namely anachronical and diachronical attitudes, as applied to the study of medieval Islamic science, with focus on the field of medicine. The author presents the latest trends in the historiography of Arabic-Islamic science represented by G. Saliba and exemplified in his publication Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Saliba comes up with a sharp criticism of the exponents of the so-called classical narrative, which advocates the evolutionary conception of the origin, development and transmission of scientific knowledge. The paper sheds light on the procedures of some historiographical works with the aim to characterize the prevailing methodological trends.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2012)
Články / Articles (KBS)
Číslo 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ramadan.pdfPlný text291,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.