Název: Friedrich Nietzsche: reflexe vlivu masových médií na společnost
Autoři: Mertl, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 2, s. 106-117.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6348
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: filosofie médií;totalitarismus;masová společnost;Friedrich Nietzsche
Klíčová slova v dalším jazyce: media philosophy;totalitarism;mass society;Friedrich Nietzsche
Abstrakt: Thoughts and writings of Friedrich Nietzsche are often framed to the ethics, metaphysics and general critical philosophy. Although this framing includes reflections of the politics, society and media, Nietzsche’s thinking about influence of (mass) media on society is so little cited that it is practically opted out from this frame. The goal of this text is to somewhat disrupt this framing and introduce Nietzsche as one of the few thinkers in his time who had been thinking about impact which the mass media had on society and individual. To fulfil this goal we will assemble as many Nietzsche’s mentions about the mass media (in this case about the press) and corresponding technology as we can and, together with secondary literature, we will try to show Nietzsche’s theory of the media and technological impact on society. Based on this theory, we will try to figure out if Nietzsche had the specific media philosophy on his mind. Also we will see that Nietzsche is very critical toward the mass media and its effect on thinking and potentially exploitable power which could be utilised in legitimizing of totalitarianism.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Články / Articles (KAP)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mertl.pdfPlný text178,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.