Název: Motivy českých pracovních migrujících a strategie vstupu do cílového prostoru: Zaměření na ekonomickopolitický kontext
Autoři: Pařízková, Alena
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 2, s. 134-159.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6352
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: pracovní migrace;migrační sítě;pracovní agentury;životní standard;Velká Británie
Klíčová slova v dalším jazyce: labor migration;migration networks;labour agencies;living standard;United Kingdom
Abstrakt: Labour migrants always leave their home country with some expectation and goals which they want to fill in the destination country. Their goals are strongly influenced by economic and political situation in both countries. This paper is based on an ethnographic research and it focuses on motives and strategies of current labour migrants from the Czech Republic. The most attractive country for them is the United Kingdom. They opened their labour markets for newcomers in May 2004 when the Czech Republic entered the EU. The research of current migrants shows that they look abroad for self-realization more than for purely economic reasons. Findings from the research indicate that the language plays the biggest importance in motivation for migration. However the economic motives still persist. The other influential factor for initiating migration is a favourable political situation. Among the contemporary labour migrants there can be detected two main strategies of entrance – the utilizing of social networks and using services of specialized labour agencies.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Články / Articles (KSS)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
parizkova.pdfPlný text294,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.