Název: Výsledky analýzy potravinových zbytků na pozdně středověké keramice z Plzně
Autoři: Pavelka, Jaroslav
Orna, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 3, s.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6370
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Plzeň;středověká archeologie;zbytky potravin;imunodetekce
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;medieval archaeology;food remains;imunodetection
Abstrakt: We analyzed archaeological food remains preserved mostly in the form of organic and carbonized remains on the pottery from the 13th – 15th century. Commercial tests for analyses of protein allergens in cooked food were used for detections of the food remains. We were able to determine some kinds of food. Damp acid conditions in cesspools probably caused damage of proteins in food remains. The results were thus less signifi cant in comparison to other localities. Nevertheless, our results revealed that, for example, all milk we identifi ed on the pottery from Plzen city was a goat milk in this time period. Our results suggests that goat milk made more important part of dairy products consumption than cow milk in late Middle Age Plzen city.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KAR)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavelka.pdfPlný text1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6370

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.