Název: Vztah vědy a umění v myšlení Jana Patočky
Autoři: Ševčík, Miloš
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 3, s. 44-57.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6372
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: umění;věda;Patočka, Jan
Klíčová slova v dalším jazyce: art;science;Patočka, Jan
Abstrakt: The study follows Jan Patočka's considerations on the mutual relation of science and art as two important ways of the comprehension of reality. Patočka states that the science presents the tool of revealing the objective and binding truth and the art is able to reveal the subjective and individual truth. The art thus presents a corrective of the dominance of science. However, the art as such emerges only in the time of the dominance of science. The study stresses that, along these lines, the mutual relations of art and science should be conceived as dialectical.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KFI)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
sevcik.pdfPlný text209,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.