Název: Prostorové uspořádání mohylových pohřebišť na Plzeňsku
Autoři: Krištuf, Petr
Praumová, Radka
Švejcar, Ondřej
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 104-127.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6387
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: mohylové pohřebiště;doba bronzová;prostorové uspořádání;Plzeňský kraj;geografické informační systémy;analýza hlavních komponent
Klíčová slova v dalším jazyce: barrow cemetery;bronze age;spatial structures;Pilsen region;geographical information systems;principal component analysis
Abstrakt: In this paper we are dealing with spatial structures within the barrow cemeteries of the Bronze Age in the Pilsen-region. On the basis of analysis of formal features of barrows and including burials we test the hypothesis, that the barrow clusters (groups) are cemeteries of each families. As analytical tools some GIS tools, statistical tests and (PCA) were used. We proved that the barrow size is related to its cultural identity and to the amount of buried people. Based on PCA of the grave goods some structures have been found out which can be identifi ed with social categories. Each barrow group contains barrows of various sizes and social categories, this fact supports the tested hypothesis of family cemeteries, in our opinion.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Články / Articles (KAR)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kristuf.pdfPlný text2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6387

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.