Název: Struktura typologických tříd v bronzových depotech z období popelnicových polí na území Čech a Saska
Autoři: Šteffl, Jindřich
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 224-231.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6394
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: doba bronzová;bronzové depoty;popelnicová pole;Čechy;Sasko
Klíčová slova v dalším jazyce: bronze age;bronze depots;urnfields;Bohemia;Saxon
Abstrakt: This thesis is focused typological classes on hoards in the area of Bohemia in the Urnfi eld period. From a geographic point of view is assessed an area of Bohemia and Saxony.. Main attention is focused on bronz hoards, on whose inventory is monitored variability between lusatian and northern Alpine Urnfi eld and also in Urnfi eld itself. This variability is observed in terms of the horizons, which representing diff erent chronological phases of Urnfi eld period.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Články / Articles (KSA)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Steffl.pdfPlný text944,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6394

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.