Název: Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?
Autoři: Váně, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 1, s. 118-143.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6407
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: neinstitucionalizované náboženské komunity;katolicismus;individualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: non-institutionalized religious communities;catholicism;individualization
Abstrakt: The aim is to present a case study of a non-institutionalized religious community with prevalent orientation to the Roman Catholic confession. Although it is not part of the Roman Catholic Church, it is in certain aspects being gradually integrated into the state institutional structures. The author presents results of his research and attempts to explore how the adaptation strategies of the community influence their daily work and how the individualization is understood. Adaptation strategies and forms of individualization are examined in the light of findings of modern sociology of religion, while the project focuses primarily on the qualitative empirical research.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2010)
Články / Articles (KSS)
Číslo 1 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vane.pdfPlný text295,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.