Název: Pozitivizmus jako společenský jev
Autoři: Šimek, Zdeněk
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 154-171.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6452
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: teorie poznání;epistemologie;pozitivizmus
Klíčová slova v dalším jazyce: theory of knowledge;epistemology;positivism
Abstrakt: This entry entraps 1) crucial moments of existence of philosophy and science in the recent society; 2) problems of contraposition of philosophy and science in the contemporary western society; 3) problems of consolidation of results of science and philosophy as results of comprehensive knowledge of humanity. Philosophy of positivism does not entirely philosophical (or historical) trend, but primarily theoretical and methodological base. Important are views and doctrines too, in the western society consider by way of views and doctrines of science. Along is constantly mention about postmodern philosophy and mention about overcoming of the classical positivism.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Číslo 3 (2010)
Články / Articles (FF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simek.pdfPlný text269,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6452

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.