Název: K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek: Na příkladu sbírky Otokara Feistmantla– zakladatele indické sbírky
Autoři: Pospíšilová, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 4, s. 145-153.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6491
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: muzejnictví;muzejní sbírky;Náprstkovo muzeum v Praze;Feistmantl, Otokar
Klíčová slova v dalším jazyce: museum management;museum collections;Náprstek museum;Feistmantl, Otokar
Abstrakt: In processing the oldest museum collections and their origins, we come up against wider issues of acquisition sources and the usability of the documentation that has been preserved. The history of the Náprstek Museum‘s acquisitions stretches back to the times of the museum‘s founder, Vojta Náprstek (1826–1894), who, with his wife Josefa (1838–1907) began to put together the collections of the travellers and collectors in his group of friends. He also initiated their collections to a large degree. The museum‘s existing documentation, both the oldest, kept by Josefa Náprstková herself, and the subsequent documentation, has tried to cover all the museum‘s collections, but in the search for connections between an object and its originator we often come up against a number of obstacles. This contribution examines these difficulties, in connection with the existing documentation and acquisition sources. A typical collection in this respect is that of Otakar Feistmantel (1848–1891), a geologist and paleontologist who spent eight years in India (1875–1883). The collection forms the basis of the Náprstek Museum‘s Indian collection and is being processed under the National Museum‘s ”Figures of Czech Science and Culture“ academic research project.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2009)
Číslo 4 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pospisilova.pdfPlný text146,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6491

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.