2009

Kolekce

15 items
13 items
18 items
15 items

Recent Submissions

Hricová, Helena
Rozhovor s doc. PhDr. Ladislavem Cabadou, Ph.D.

Lajh, Damjan
Politika regionálního rozvoje ve Slovinsku

Kipke, Rüdiger
Německo na cestě k integrační společnosti: Poznámky k obtížnému procesu

Jurczek, Peter
Sasko-česká vysokoškolská iniciativa (STHI) – přeshraniční spolupráce Technické univerzity Chemnitz a Západočeské univerzity v Plzni

Pitrová, Miroslava
Komunální uspořádání v SRN - případová studie Svobodného státu Bavorsko