Název: Komunální uspořádání v SRN - případová studie Svobodného státu Bavorsko
Autoři: Pitrová, Miroslava
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 3, s. 275-300.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6547
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: veřejná správa;spolkové státy;Německo;Bavorsko
Klíčová slova v dalším jazyce: public administration;federal states;Germany;Bavaria
Abstrakt: The article explains the organization and the structure of authorities on the local and communal level in the Federal Republic of Germany and that in Free State of Bavaria. The case study should outline a uniqueness of the communal organization in Germany and it should be used as an example of identical or similar indices. However, at the same time, Bavaria has a specifi c status in Germany shown in the structure of the communal and local authorities. In Bavaria, in contrary to other federal states, there exist the specifi c territorial-administrative units.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Články / Articles (KAP)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pitrova.pdfPlný text418,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.