Název: Jeruzalémský chrám v proměnách věku
Autoři: Moulis, David Rafael
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 2, s. 82-95.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6505
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Jeruzalémský chrám;historie;starověký Izrael;judaismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Jerusalem temple;history;ancient Israel;judaism
Abstrakt: This article describes more then 1.000 year’s history of one of the most famous building in ancient Israel. King David made Jerusalem as the centre of his kingdom and he only prepaired the building plan. Later, his son Solomon built sanctuary for God’s name. Architecture of the Jerusalem Temple was inspired in Mesopotamia. There wasn’t any statue or image of God like in Mesopotamia, but inside in the Holy of holies was only the tabernacle. Jerusalem Temple was twice destroyed. For the first time by Nebuchadnezzar II in 586 BC and for the second time was destroyed by Romans in 70 CE. Before the second destruction the Temple was rebuilt by king Herod. Herod let extend temple area, expanded Temple and gave its new form. My work descirbes how the Temple and the Temple mount looked in many periods, at Solomon’s time, at Cyrus’s time, at Herodes’s time and now. According to legends, from the Temple mount God took clay for creation of the first men Adam; there also went Abraham to sacrifice his son Isaac. That is the reason, why was this mount chosen as the place for the Jewish Temple. At the present time there is Dome of the Rock.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2009)
Číslo 2 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moulis.pdfPlný text163,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6505

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.