Název: Detektory kovů jako nástroje revize nálezů mincí: Kelčský případ islámského stříbra
Autoři: Novák, Vlastimil
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 2, s. 96-101.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6506
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: detektor kovu;archeologické nálezy;Kelč;islámské mince
Klíčová slova v dalším jazyce: metal detector;archaeological findings;Islamic coins;Kelč
Abstrakt: The Kelč hoard (1938, Valašské Meziříčí district, Moravia) has been revised. Some new material was discovered at the same locality (about 2000) via metal detecting activities (27 denarii of the cross type and the Otto-Adelheid type, 233 fragments of various European denarii, 345 fragments of Islamic coins, 6 unidentified coin fragments and 61 fragments of silver jewelry). In 2008, also using metal detectors, two complete denarii (one fragmented), plus one fragment of denarius and one Islamic fragment were found there. The textile fragments found together with the coins, their fragments and the fragments of silver jewels have been revised too. The complete English version of the monographic study is prepared.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2009)
Číslo 2 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novak.pdfPlný text145,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.