Název: Postmoderní státy jako nositelé a zprostředkovatelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích
Autoři: Cabada, Ladislav
Waisová, Šárka
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 2, s. 102-123.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6507
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: etika;Kantova filozofie;mezinárodní vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;Kant's philosophy;international relations
Abstrakt: The article examines the correlation and interconnectedness between the so-called Kantian ethics in international relations and specific group of states that bear, promote and intermediate Kantian norms in the international politics. The first part of the article presents the contemporary theoretical discussion on international ethics and its plurality, later the focus heads more on the basic characteristics and specifics of Kantian ethics in the comparison with other types of ethical approaches – and culture of anarchy (Alexander Wendt) – in international relations, the Hobbesian and the Lockean one. In the second part of the article we apply the theoretical concept of Kantian ethics on specific type of state in international system – the post-modern state – based on the definition of this type of state given by Georg Sørensen or Robert Cooper respectively. The analysis shows three categories of post-modern states developing and promoting the Kantian concepts in international relations – middle powers, civilian powers and good international citizens.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2009)
Články / Articles (KAP)
Číslo 2 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cabada.pdfPlný text212,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.