Název: Citizen Comprehension of the Left-Right Ideological Continuum in Central and Eastern European Post-Communist Countries
Autoři: Deželan, Tomaž
Sever, Maja
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 3, s. 15-35.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6535
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: politické systémy;politické strany;pravice;levice;střední Evropa;východní Evropa
Klíčová slova v dalším jazyce: political systems;political parties;right;left;central Europe;eastern Europe
Abstrakt: The paper analyses the common one-dimensional simplifi cation of the complex socio-political reality conventionally recognised as the left-right continuum in Central and Eastern European post-communist countries. Due to the intense European integrating processes of this post-communist region the investigation of the potentially distinct general understanding of one of the most universally applied tools for distinguishing political actors holds even greater importance. According to Kitschelt’s fi ve-dimensional theoretical framework of the post-communist context and by employing data mining techniques, the paper examines core standpoints that defi ne one’s position on the left-right axis in the investigated region. The paper lends additional weight to the intuitive initial assumption of our research that has been frequently discussed in the relevant literature and somewhat confi rms a person’s attitude to the previous regime as the most important divide in the political space of Central and Eastern European post-communist countries.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dezelan.pdfPlný text245,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6535

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.