Název: Sovětské dědictví v politických systémech střední Evropy: postkomunistické strany, krize liberalismu a nová ruská geopolitika
Autoři: Ehl, Martin
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 3, s. 37-50.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6536
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: politické systémy;střední Evropa;Sovětský svaz;postkomunistické strany
Klíčová slova v dalším jazyce: political systems;central Europe;Soviet union;post-communist parties
Abstrakt: There is hypothesis that in the political systems of countries of Central Europe are still, twenty years after regime change, present elements of Soviet political system as heritage of forty years of Soviet dominance in the region. These elements are infl uencing political parties, political culture and actual political development and political strategies of diff erent political parties. Even there are no comparable data from countries of the region on that topic, certain evidence leads us towards conclusion that Soviet heritage in political system is present indirectly in a form of postcommunist parties and their role in political system, in a form of certain unwillingnes of citizens actively participate in political life (this should be proven by empirical research), in a form of electoral system which was after regime change desing to block one-party government, but is now unable to produce working majority governments, and in a form of new Russian geopolitics which is generating response from diff erent political players and has strong infl uence on their policy planning and policy decision making.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ehl.pdfPlný text221 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.