Název: Deviantní podoby státnosti – příklad kvazi států
Autoři: Piknerová, Linda
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 3, s. 258-274.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6546
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: kvazistáty;státnost;Kosovo;Tajwan
Klíčová slova v dalším jazyce: quasi-states;statehood;Kosovo;Taiwan
Abstrakt: The article deals with taxonomy of quasi states entities in two diff erent perspectives. The fi rst one is based on Robert Jackson´s theory and theory of empirical statehood, the second one examines concept of juridical statehood and limits of international recognition. The text tries to distinguish between many parallel terms which are related to the empirical and juridical statehood. Pål Kolstø´s approach is based on positive attributes of statehood which are entire part of his quasi state view. There are mentioned some examples of quasi states entities (current and ancient as well) and perspectives of future possible development. There are named some unique examples (Principality of Hutt River, homelands in South Africa, Boer republics in former Bechuanaland protectorate) which can be involved into neither of quasi states category.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Články / Articles (KAP)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Piknerova.pdfPlný text230,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.