Název: Vztah tvůrců Encyclopédie k Chambersovi a jeho Cyclopaedii
Autoři: Klímová, Petra
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 4, s. 41-61.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6557
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: organizace znalostí;encyklopedisté;Cyclopaedia;osvícenství;Ephraim Chambers
Klíčová slova v dalším jazyce: organization of knowledge;encyclopaedists;enlightenment;Ephraim Chambers;Cyclopaedia
Abstrakt: From the beginning of the early modern period encyclopaedias gradually began to be organized differently in terms of their contents and their arrangement. In the 18th century many encyclopedic works were created and their format was gradually changing. This article represents a brief glimpse at the issue of the birth and function of encyclopedic works in the way they were approached by Ephraim Chambers in the Cyclopaedia (1728) and Denis Diderot in the Encyclopédie (1751). On their opinions on ordering of knowledge we can trace the shift, which is reflected in the differences of their understanding of the organization of knowledge, in their motivation and other factors.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2012)
Články / Articles (KFI)
Číslo 4 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klimova.pdfPlný text268,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.