Název: Kant, Kuhn, Friedman a a priori
Autoři: Podhajský, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 4, s. 111-129.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6560
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: filosofie vědy;a priori;Immanuel Kant;Thomas Samuel Kuhn;Michael Friedman
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy of science;a priori;Immanuel Kant;Thomas Samuel Kuhn;Michael Friedman
Abstrakt: Representatives of the first generation of philosophy (Russell, Carnap, Popper) focused mainly on science and methodology. With the next generation (Kuhn, Feyerabend, Lakatos) is gradually getting into the frame the history of science and its reflection. Older concepts of science and philosophy are becoming subjects of modern discussion. One of the themes of these discussions is the issue of Kant’s notion of a priori. Important is Kuhn’s notion of relative a priori and its later reception in the work of M. Friedman. This paper focuses on a brief description of changes in the understanding a priori from Kant, through Neo-Kantianism, Kuhn to Friedman.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2012)
Články / Articles (KFI)
Číslo 4 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
podhajsky.pdfPlný text241,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6560

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.