Název: Boží knihy, kniha přírody a věcný jazyk u J. A. Komenského
Autoři: Pavlas, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 4, s. 16-40.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6562
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: boží knihy;pansofie;Jan Ámos Komenský
Klíčová slova v dalším jazyce: god’s books;pansofia;Jan Amos Comenius
Abstrakt: The treatise investigates the question of the metaphor of three God’s books in the pansophical writings of Czech philosopher John Amos Comenius. These books are: the book of nature, the book of mind and the book of Scripture. The main goals of the text are (I) to show the way of Comenius’ using of the metaphor of book of nature, (II) to place this metaphor into the context of early modern philosophy and (III) to introduce the authors that could influence Comenius in this respect. The secondary goal of the investigation is to acquaint readers with his conception of "lingua realis“ (the real language). This perfect language should – according to Comenius – express essences, relations and structure of things in the world.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2012)
Články / Articles (KFI)
Číslo 4 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavlas.pdfPlný text314,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6562

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.