Title: Výukové pracoviště pro zjišťování charakteristik elektrolyzéru a palivového článku
Authors: Abraham, Pavel
Tošer, Pavel
Tonar, Karel
Báča, Pavel
Citation: Electroscope. 2012, č. 1, NZEE 2011.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo1_2012/r6c1c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/679
ISSN: 1802-4564
Keywords: výuková pracoviště;elektrotechnická diagnostika;elektrolyzér;palivový článek
Keywords in different language: learning workplace;electrical diagnostics;electrolyzer;fuel cell
Abstract: Tento článek pojednává o vytvoření nového pracoviště, které bude sloužit pro výuku studentů. Pracoviště vzniklo v rámci projektu FRVŠ a má studentům přiblížit praktickým způsobem fungování elektrolyzéru a palivového článku a zvýšit jejich zájem o problematiku obnovitelných zdrojů obecně. V tomto článku jsou též ukázány první provedená měření, která ukazují: závislost vývoje vodíku na výkonu, voltampérovou charakteristiku elektrolyzéru a základní charakteristiky palivového článku.
Abstract in different language: This article deals with new apparatus created for teaching purposes. The apparatus should familiarize students with functioning of electrolyzer and fuel cell in a practical way and make them to be interested generally in renewable sources of power. This paper also presents first results of measuring that are dependency of hydrogen gas produced, volt-ampere characteristics of electrolyzer and fuel cell.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)
Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c1c6.pdf365,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.