Title: Necharakteristické harmonické a meziharmonické polovodičových měničů
Authors: Kůs, Václav
Citation: Electroscope. 2012, č. 3.
Issue Date: 2-Nov-2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c4c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/692
ISSN: 1802-4564
Keywords: polovodičové měniče;harmonická analýza;meziharmonická analýza
Keywords in different language: semiconductor converters;harmonics analysis;interharmonics analysis
Abstract: Provozem polovodičových měničů jsou odebírány ze sítě silně deformované proudy. Harmonickou analýzou těchto proudů zjišťujeme jednak dominantní charakteristické harmonické, ale též necharakteristické harmonické a meziharmonické. Článek se zabývá principem vzniku necharakteristických harmonických a meziharmonických, jejich velikostí a vlivu v rozvodných soustavách. S ohledem na dnes nejpoužívanější měniče kmitočtu jsou příklady uváděny pro tyto měniče. Článek současně upozorňuje na určité rozpory mezi základní teorií Fourierových řad a používanou terminologií. Zabývá se možnou detekcí necharakteristických harmonických a meziharmonických při měření, aniž by tyto výsledky měly fyzikální opodstatnění.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Články / Articles (KEV)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c3.pdf743,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.