Název: Necharakteristické harmonické a meziharmonické polovodičových měničů
Autoři: Kůs, Václav
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 3.
Datum vydání: 2-lis-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c4c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/692
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: polovodičové měniče;harmonická analýza;meziharmonická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: semiconductor converters;harmonics analysis;interharmonics analysis
Abstrakt: Provozem polovodičových měničů jsou odebírány ze sítě silně deformované proudy. Harmonickou analýzou těchto proudů zjišťujeme jednak dominantní charakteristické harmonické, ale též necharakteristické harmonické a meziharmonické. Článek se zabývá principem vzniku necharakteristických harmonických a meziharmonických, jejich velikostí a vlivu v rozvodných soustavách. S ohledem na dnes nejpoužívanější měniče kmitočtu jsou příklady uváděny pro tyto měniče. Článek současně upozorňuje na určité rozpory mezi základní teorií Fourierových řad a používanou terminologií. Zabývá se možnou detekcí necharakteristických harmonických a meziharmonických při měření, aniž by tyto výsledky měly fyzikální opodstatnění.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KEV)
Číslo 3 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c4c3.pdf743,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.