Title: Kalibrace dotykových snímačů teplot bez profesionálního vybavení
Authors: Panc, Tomáš
Tůmová, Olga
Kupka, Lukáš
Citation: Electroscope. 2012, č. 3.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c1c8.pdf
http://hdl.handle.net/11025/693
ISSN: 1802-4564
Keywords: kalibrace;teploměry;dotykové snímače
Keywords in different language: calibration;thermometers;touch sensors
Abstract: Článek si klade za cíl popsat metody kalibrace snímačů teploty prováděné bez profesionálního vybavení. Na základě praktických měření byly stanoveny nejistoty předkládaných postupů i limity jejich použitelnosti. Uvedené metody si mohou najít místo při rámcové kalibraci nebo cejchování přístrojů operujících s teplotou, u nichž není kladen důraz na extrémní přesnost. Prezentované řešení bylo zkoušeno v rámci stanovení přesností měřidel teploty na Katedře technologií a měření Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: This paper deals with the methods of temperature calibration performed without professional equipment. Limits of usage and uncertainties of these methods were determined from measured data. Described processes can be used to verify or calibrate temperature measurement devices without great precision demands. The presented solution has been tested during the verification of accuracy of temperature measuring instruments performed on the measurement and technology department of The University of West Bohemia.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2012)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c1c8.pdf508,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.