Název: Kalibrace dotykových snímačů teplot bez profesionálního vybavení
Autoři: Panc, Tomáš
Tůmová, Olga
Kupka, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 3.
Datum vydání: 2-lis-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c1c8.pdf
http://hdl.handle.net/11025/693
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: kalibrace;teploměry;dotykové snímače
Klíčová slova v dalším jazyce: calibration;thermometers;touch sensors
Abstrakt: Článek si klade za cíl popsat metody kalibrace snímačů teploty prováděné bez profesionálního vybavení. Na základě praktických měření byly stanoveny nejistoty předkládaných postupů i limity jejich použitelnosti. Uvedené metody si mohou najít místo při rámcové kalibraci nebo cejchování přístrojů operujících s teplotou, u nichž není kladen důraz na extrémní přesnost. Prezentované řešení bylo zkoušeno v rámci stanovení přesností měřidel teploty na Katedře technologií a měření Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the methods of temperature calibration performed without professional equipment. Limits of usage and uncertainties of these methods were determined from measured data. Described processes can be used to verify or calibrate temperature measurement devices without great precision demands. The presented solution has been tested during the verification of accuracy of temperature measuring instruments performed on the measurement and technology department of The University of West Bohemia.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2012)
Číslo 3 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c1c8.pdf508,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.