Název: Britská parlamentní reforma z roku 1832
Další názvy: The British Parliamentary Reform of 1832
Autoři: Denková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6993
Klíčová slova: Velká Británie;Toryové;Whigové;Charles Grey;parlamentní reforma
Klíčová slova v dalším jazyce: The Great Britain;Torys;Whigs;Charles Grey;Parliamentary reform
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se soustřeďuji na Britskou parlamentní reformu z roku 1832. Práce zkoumá politickou situaci před reformou a zasahování politických činitelů. Hlavním protagonistou reformy byl lord Charles Grey, kterého podporoval král Vilém IV. Dále je zaměřena na prostředí nutné k její realizaci, které k tomuto aktu přispělo. Práce analyzovala vznik a podporu reformního zákona v parlamentu a ve společnosti ve 30. letech 19. století
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis applies to the British Parliament Reform in 1832. This thesis research political situation and the intervence political officials. The main exponent was lord Charles Grey, who was supported by William IV. The next part of this thesis also applies to surroundings, which was necessary to an implementation of the British Parliament Reform. The thesis analyzed origin and support of reform law in the parlament and in the society in the 30s of the 19th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DENKOVA Alena, BP.pdfPlný text práce242,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce808,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce340,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.