Title: Britská parlamentní reforma z roku 1832
Other Titles: The British Parliamentary Reform of 1832
Authors: Denková, Alena
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6993
Keywords: Velká Británie;Toryové;Whigové;Charles Grey;parlamentní reforma
Keywords in different language: The Great Britain;Torys;Whigs;Charles Grey;Parliamentary reform
Abstract: Ve své bakalářské práci se soustřeďuji na Britskou parlamentní reformu z roku 1832. Práce zkoumá politickou situaci před reformou a zasahování politických činitelů. Hlavním protagonistou reformy byl lord Charles Grey, kterého podporoval král Vilém IV. Dále je zaměřena na prostředí nutné k její realizaci, které k tomuto aktu přispělo. Práce analyzovala vznik a podporu reformního zákona v parlamentu a ve společnosti ve 30. letech 19. století
Abstract in different language: This bachelor thesis applies to the British Parliament Reform in 1832. This thesis research political situation and the intervence political officials. The main exponent was lord Charles Grey, who was supported by William IV. The next part of this thesis also applies to surroundings, which was necessary to an implementation of the British Parliament Reform. The thesis analyzed origin and support of reform law in the parlament and in the society in the 30s of the 19th century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DENKOVA Alena, BP.pdfPlný text práce242,28 kBAdobe PDFView/Open
Denkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce808,61 kBAdobe PDFView/Open
Denkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Denkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce340,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.