Název: Ruská občanská válka a úloha československých legií
Další názvy: Russian Civil War and the role of the Czechoslovak Legions
Autoři: Šleis, Jan
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6997
Klíčová slova: ruská občanská válka;československé legie;Rusko;bělogvardějci;bolševici
Klíčová slova v dalším jazyce: russian civil war;czechoslovak legions;Russia;white movement;bolshevik
Abstrakt: Bakalářská práce Ruská občanská válka a úloha československých legií je zaměřena na analýzu vzniku a průběhu občanské války v Rusku. Konkrétně se zabývá průběhu první světové války na ruském území, revolucí roku 1917, spojenecké pomoci bělogvardějcům, dále československým legiím, které se jako jediné zapojily do bojů na straně bělogvardějců, od jejich vzniku až po odjezd z Vladivostoku roku 1920.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis Russian Civil War and the role of the Czechoslovak Legion is focused on the analysis of the occurrence and during the civil war in Russia. Specifically, it deals with the First World War on Russian territory, the revolution of 1917, Allied help Whites, as well as the Czechoslovak legions, which are the only ones involved in the fighting on the side of the White movement, from their inception to departure from Vladivostok in 1920.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jan_Sleis.pdfPlný text práce475,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sleis_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce949,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sleis_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce905,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sleis_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce389,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6997

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.