Title: Ruská občanská válka a úloha československých legií
Other Titles: Russian Civil War and the role of the Czechoslovak Legions
Authors: Šleis, Jan
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6997
Keywords: ruská občanská válka;československé legie;Rusko;bělogvardějci;bolševici
Keywords in different language: russian civil war;czechoslovak legions;Russia;white movement;bolshevik
Abstract: Bakalářská práce Ruská občanská válka a úloha československých legií je zaměřena na analýzu vzniku a průběhu občanské války v Rusku. Konkrétně se zabývá průběhu první světové války na ruském území, revolucí roku 1917, spojenecké pomoci bělogvardějcům, dále československým legiím, které se jako jediné zapojily do bojů na straně bělogvardějců, od jejich vzniku až po odjezd z Vladivostoku roku 1920.
Abstract in different language: Bachelor thesis Russian Civil War and the role of the Czechoslovak Legion is focused on the analysis of the occurrence and during the civil war in Russia. Specifically, it deals with the First World War on Russian territory, the revolution of 1917, Allied help Whites, as well as the Czechoslovak legions, which are the only ones involved in the fighting on the side of the White movement, from their inception to departure from Vladivostok in 1920.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Sleis.pdfPlný text práce475,92 kBAdobe PDFView/Open
Sleis_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce949,71 kBAdobe PDFView/Open
Sleis_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce905,94 kBAdobe PDFView/Open
Sleis_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce389,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.