Title: Problematika otroctví v kontextu války za nezávislost
Other Titles: Slavery in the context of the American War of Independence
Authors: Kropáčová, Hana
Advisor: Křížová, Markéta
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6998
Keywords: Válka za nezávislost;otroctví;George Washington;Thomas Jefferson;John Adams;Benjamin Franklin
Keywords in different language: War of Independence;slavery;George Washington;Thomas Jefferson;John Adams;Benjamin Franklin
Abstract: Ve své bakalářské práci pojednávám o otroctví v kontextu americké války za nezávislost. Nejdříve jsem se soustředila na stručné představení americké války za nezávislost. Ovšem nejdůležitější část mé práce pojednává o problematice otroctví v časovém období 1760-1800. V mé práci je zkoumán hlavní postoj významných osobností k dané instituci. Vybrala jsem si přední představitele Spojených států amerických, jako jsou George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson a John Adams. Rovněž jsem se zaměřila na postavení otroků v revoluční válce.
Abstract in different language: In my thesis I discuss the context of slavery in the American War of Independence. At first I focused on a brief presentation of the American War of Independence. But the most important part of my work deals with the issue of slavery in the period 1760-1800. In my main work is studied the attitude of prominent personalities of the institution. I chose the top executives in the United States, such as George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson and John Adams. I also focused on the status of slaves in the Revolutionary War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hana Kropacova-Bakalarska prace.pdfPlný text práce402,01 kBAdobe PDFView/Open
Kropacova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Kropacova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce726,09 kBAdobe PDFView/Open
Kropacova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce317,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.