Název: Problematika otroctví v kontextu války za nezávislost
Další názvy: Slavery in the context of the American War of Independence
Autoři: Kropáčová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Křížová, Markéta
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6998
Klíčová slova: Válka za nezávislost;otroctví;George Washington;Thomas Jefferson;John Adams;Benjamin Franklin
Klíčová slova v dalším jazyce: War of Independence;slavery;George Washington;Thomas Jefferson;John Adams;Benjamin Franklin
Abstrakt: Ve své bakalářské práci pojednávám o otroctví v kontextu americké války za nezávislost. Nejdříve jsem se soustředila na stručné představení americké války za nezávislost. Ovšem nejdůležitější část mé práce pojednává o problematice otroctví v časovém období 1760-1800. V mé práci je zkoumán hlavní postoj významných osobností k dané instituci. Vybrala jsem si přední představitele Spojených států amerických, jako jsou George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson a John Adams. Rovněž jsem se zaměřila na postavení otroků v revoluční válce.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I discuss the context of slavery in the American War of Independence. At first I focused on a brief presentation of the American War of Independence. But the most important part of my work deals with the issue of slavery in the period 1760-1800. In my main work is studied the attitude of prominent personalities of the institution. I chose the top executives in the United States, such as George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson and John Adams. I also focused on the status of slaves in the Revolutionary War.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hana Kropacova-Bakalarska prace.pdfPlný text práce402,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kropacova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kropacova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce726,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kropacova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce317,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.