Název: Kult svatého Václava v moderních dějinách
Další názvy: Cult of St. Wenceslas in modern history
Autoři: Bánová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Suchánek, Drahomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7003
Klíčová slova: svatý Václav;Karel IV.;husitství;Československá republika;T. G. Masaryk;Protektorát Čechy a Morava;kult;svatováclavská tradice;vývoj kultu světce;katolický kongres;Československá strana lidová;Rudolf Beran;Emil Hácha;nacismus;svatováclavské milénium 1929
Klíčová slova v dalším jazyce: saint Wenceslaus;Charles IV;hussitism;Czechoslovak republic;T. G. Masaryk;Protectorate of Bohemia and Moravia;cult;tradition of St. Wenceslaus;evolution of saints cult;catholic congres;Czechoslovak people´s party;Rudolf Beran;Emil Hácha;nazism;milenium of St. Wenceslaus 1929
Abstrakt: Tato práce obsahuje vývoj kultu svatého Václava před vznikem Československé republiky roku 1918. Hlavní část práce je zaměřena na svatováclavskou tradici a symbol v době Československé republiky, Svatováclavského milénia 1929 a Protektorátu Čechy a Morava.
Abstrakt v dalším jazyce: This work contains evolution of cult of St. Wenceslaus before the Czechoslovakian republic 1918. The main part of the work is focused on the tradtion and symbol of St. Wenceslaus in period of Czechoslovakian republic, Milenium of St. Wenceslaus 1929 and Protectorate of Bohemia and Moravia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kult svateho Vaclava v modernich dejinach.pdfPlný text práce734,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce973,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce602,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce319,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.