Název: Návštěvy Eduarda VII. v Mariánských Lázních
Další názvy: The visits of Edward VII in Marienbad
Autoři: Crhová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7004
Klíčová slova: Eduard VII.;Mariánské Lázně;léčebné pobyty;slavnosti;František Josef I.;diplomatická jednání
Klíčová slova v dalším jazyce: Edward VII;Mariánské Lázně;medical stays;festivities;Franz Joseph I;diplomatic negotiations
Abstrakt: Bakalářská práce se věnovaje návštěvám britského krále Eduarda VII. v Mariánských Lázních v prvním desetiletí 20. století. V práci jsou uvedeny léčebné postupy aplikované na panovníkovi, popis jeho každodenní činnosti a diplomatická jednání. Též téma zmapuje slavnosti na počest setkání Eduarda VII. s rakouským císařem Františkem Josefem I. v roce 1904. Základem práce jsou zejména dobové záznamy z regionálních novin a cizojazyčné odborné literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the visits of Edward VII in Marienbad in the first decade 20th century. The paper present the treatments applied to the Sovereign, the description of his daily activities and diplomatic negotiations. The thema analyzes festivities honor of meeting Edward VII with the Austrian Emperor Franz Joseph I in the year 1904. The thesis is based on information from old newspaper articles and foreign language literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navstevy Eduarda VII. v Marianskych Laznich.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Crhova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce927,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Crhova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce935,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Crhova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce405,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7004

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.