Title: Návštěvy Eduarda VII. v Mariánských Lázních
Other Titles: The visits of Edward VII in Marienbad
Authors: Crhová, Ivana
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7004
Keywords: Eduard VII.;Mariánské Lázně;léčebné pobyty;slavnosti;František Josef I.;diplomatická jednání
Keywords in different language: Edward VII;Mariánské Lázně;medical stays;festivities;Franz Joseph I;diplomatic negotiations
Abstract: Bakalářská práce se věnovaje návštěvám britského krále Eduarda VII. v Mariánských Lázních v prvním desetiletí 20. století. V práci jsou uvedeny léčebné postupy aplikované na panovníkovi, popis jeho každodenní činnosti a diplomatická jednání. Též téma zmapuje slavnosti na počest setkání Eduarda VII. s rakouským císařem Františkem Josefem I. v roce 1904. Základem práce jsou zejména dobové záznamy z regionálních novin a cizojazyčné odborné literatury.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the visits of Edward VII in Marienbad in the first decade 20th century. The paper present the treatments applied to the Sovereign, the description of his daily activities and diplomatic negotiations. The thema analyzes festivities honor of meeting Edward VII with the Austrian Emperor Franz Joseph I in the year 1904. The thesis is based on information from old newspaper articles and foreign language literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navstevy Eduarda VII. v Marianskych Laznich.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Crhova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce927,13 kBAdobe PDFView/Open
Crhova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce935,8 kBAdobe PDFView/Open
Crhova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce405,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.