Název: Svatá Anežka a její klášterní činnost
Další názvy: Saint Agnes and her monastic aktivity.
Autoři: Bartoňová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Velímský, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7005
Klíčová slova: Anežský klášter;Přemyslovci;sv. František;sv. Klára;řád Křížovníků s červenou hvězdou;svatořečení.
Klíčová slova v dalším jazyce: Anežský monastery;Přemyslids;Saint Francis;Saint Catherine;Order of the Knights of the Cross with the Red Star;sanctification.
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na svatou Anežku Českou, její klášterní činnost a založení mužského rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Analyzuje její světský i duchovní život a stranou pozornosti neponechává ani otázku rodových (přemyslovských) vztahů a dobové politické situace. Zmapován je rovněž proces blahoslavení a pozdějšího svatořečení sv. Anežky v 90. letech 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on Saint Agnes of Czech, her monastic activities and the establishment of the male order of Knights of the Cross with the Red Star. It analyzes her temporal and spiritual life and leaves out of the spotlight no question of ancestral (Přemyslids) relations and the political situation. It also mapping a process and subsequent of sanctification of St. Agnes in the 90th years of 20th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svata Anezka a jeji klasterni cinnost.pdfPlný text práce741,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartonova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartonova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce128,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartonova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce269,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7005

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.