Title: Čeští letci v Anglii během druhé světové války
Other Titles: Czech Pilots in England during World War II.
Authors: Haníková, Barbora
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7009
Keywords: RAF;bitva o Británii;českoslovenští letci;československé perutě
Keywords in different language: RAF;battle of Britain;czechoslovak pilots;czechoslovak squadrons
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat účastí československých letců ve Velké Británii během druhé světové války. V úvodu se práce zaměří na dějiny britského vojenského letectva a následně založení a vývoj Královského letectva (RAF). V práci bude poté zmíněna bitva o Británii, které se zúčastnili i českoslovenští letci, kteří se do Velké Británii dostali po vypuknutí druhé světové války přes Polsko a Francii. Hlavní náplní práce bude analýza fenoménu československých letců, kteří odcházeli po podepsání Mnichovské dohody a následně po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava do zahraničí. Práce se poté zaměří na československé perutě, které se v průběhu druhé světové války zakládaly v Královském letectvu a na již zmíněné československé letce.V práci budou popsáni významní českoslovenští letci, jejich odchod z Československa a jejich úspěchy jak ve Francii tak ve Velké Británii. V závěru práce budou zmíněni i zahraniční letci, kteří po okupaci svých zemích museli odejít do Velké Británii a zde bojovat proti nacistickému Německu.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis will address the participation of Czechoslovak airmen in the Battle of Britain during the World War II. In the introduction, the work will focus on the history of the British Navy, and the subsequent establishment of the Royal Air Force and its development. The work will focus on Battle on Britain and Czechoslovak pilots, who participated in. After the Battle of Britain the Czechoslovak government in exile wanted to start their own Czechoslovak Squadron. The paper will then describe the most important Czechoslovak airmen who left Czechoslovakia in 1938 and the subsequent signing of the Munich agreement in 1939. Each profile will describe the airman?s life in Czechoslovakia and abroad, working in foreign armies. In the conclusion will discuss how the foreign pilots had to leave their country for Great Britain after the occupation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Hanikova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Hanikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce920,67 kBAdobe PDFView/Open
Hanikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hanikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce364,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.