Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Roman
dc.contributor.authorKaplanová, Jana
dc.contributor.refereeŠedivý, Miroslav
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:07Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:07Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier52103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7014
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena především na čarodějnické procesy vedené v oblasti Jesenicka a Šumperska v 16.-18. století. Zabývá se příčinami a průběhem těchto procesů a samozřejmě i osudy lidí, kteří byli z čarodějnictví obviněni a následně odsouzeni k trestu smrti. Zvláštní pozornost je věnována osobě Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu, nechvalně známému inkvizitorovi, a jeho nejslavnější oběti šumperskému faráři a děkanovi Kryštofu Aloisi Lautnerovi. Práce je rovněž zaměřena na méně známé procesy 16.-18. století. Známý šumperský proces je zasazen do kontextu čarodějnických procesů tohoto období.cs
dc.format74 s. (106 698 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčarodějnické procesycs
dc.subjectČeské zeměcs
dc.subjectJindřich František Boblig z Edelstadtucs
dc.subjectKryštof Alois Lautnercs
dc.subject16.-18. stoletícs
dc.titleČarodějnické procesy na území Čech a Moravy v 16.-18. stoletícs
dc.title.alternativeWitchcraft Trials in the Czech Lands and Moravia in the 16th-18th Centuriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused especially on witchcraft trials led in the regions of Jeseník and Šumperk from the 16th to 18th century. It follows up the reasons and course of these trials and naturally life stories of people who were accused of witchcraft and then condemned to death. Particular attention is payed to the person of Henry Francis Boblig of Edelstadt, infamous inquisitor, and his most famous victim pastor and dean of Šumperk Christopher Alois Lautner. This thesis is focused also on less known witchcraft trials from the 16th to 18th century. Known trial of Šumperk is contextualized to the witch trials of this period.en
dc.subject.translatedwitchcraft trialsen
dc.subject.translatedCzech landsen
dc.subject.translatedHenry Francis Boblig of Edelstadten
dc.subject.translatedChristopher Alois Lautneren
dc.subject.translated16th-18th centuryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carodejnicke procesy na uzemi Cech a Moravy v 16.-18.stoleti.pdfPlný text práce568,57 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce966,36 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce287,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.