Název: Českoslovenští letci v bitvě o Británii
Další názvy: Czechoslovak Airmen in the Battle of Britain
Autoři: Kudrnovská, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7016
Klíčová slova: českoslovenští letci;RAF;československé stíhací perutě;Josef František;bitva o Británii
Klíčová slova v dalším jazyce: czechoslovak airmen;RAF;czechoslovak fighter squadron;Josef František;battle of Britain
Abstrakt: Práce je zaměřena na činnost československý letců v bitvě o Británii a jednotky, v nichž bojovali. Popisuje výchozí československou politickou situaci, nutící letce připojit se k zahraničnímu odboji. Opomenuty nezůstaly ani osudy letců v Polsku a Francii - hlavní téma pak představuje bojiště Velké Británie. Bakalářská práce vysvětluje okolnosti vzniku československých vojenských jednotek, jejich činnosti, přibližuje jejich úspěchy a charakterizuje typ výstroje, kterou měli letci k dispozici.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the activities of Czechoslovak airmen in the Battle of Britain and the units in which they fought. It describes the default Czechoslovak political situation, forcing pilots to join the foreign resistance. Omitted not left the fate of airmen in Poland and France - the main theme is represented by Great Britain battlefield. Bachelor thesis explains the circumstances of the Czechoslovak military units, their activities, achievements and it also characterizes the type of equipment which have fliers available.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ceskoslovensti letci v bitve o Britanii.pdfPlný text práce281,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kudrnovska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce976,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kudrnovska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce946,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kudrnovska_prubeh obahjoby.pdfPrůběh obhajoby práce365,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7016

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.