Title: Českoslovenští letci v bitvě o Británii
Other Titles: Czechoslovak Airmen in the Battle of Britain
Authors: Kudrnovská, Petra
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7016
Keywords: českoslovenští letci;RAF;československé stíhací perutě;Josef František;bitva o Británii
Keywords in different language: czechoslovak airmen;RAF;czechoslovak fighter squadron;Josef František;battle of Britain
Abstract: Práce je zaměřena na činnost československý letců v bitvě o Británii a jednotky, v nichž bojovali. Popisuje výchozí československou politickou situaci, nutící letce připojit se k zahraničnímu odboji. Opomenuty nezůstaly ani osudy letců v Polsku a Francii - hlavní téma pak představuje bojiště Velké Británie. Bakalářská práce vysvětluje okolnosti vzniku československých vojenských jednotek, jejich činnosti, přibližuje jejich úspěchy a charakterizuje typ výstroje, kterou měli letci k dispozici.
Abstract in different language: The work is focused on the activities of Czechoslovak airmen in the Battle of Britain and the units in which they fought. It describes the default Czechoslovak political situation, forcing pilots to join the foreign resistance. Omitted not left the fate of airmen in Poland and France - the main theme is represented by Great Britain battlefield. Bachelor thesis explains the circumstances of the Czechoslovak military units, their activities, achievements and it also characterizes the type of equipment which have fliers available.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceskoslovensti letci v bitve o Britanii.pdfPlný text práce281,46 kBAdobe PDFView/Open
Kudrnovska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce976,87 kBAdobe PDFView/Open
Kudrnovska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce946,32 kBAdobe PDFView/Open
Kudrnovska_prubeh obahjoby.pdfPrůběh obhajoby práce365,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.