Název: Reflexe klíčových událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku
Další názvy: Reflextion of the Key Events in Plzeň in the Regional Press in 1918
Autoři: Řepík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7023
Klíčová slova: 1917 - 1918 - České země - Rakousko - Uhersko - Plzeň - reflexe - regionální
Klíčová slova v dalším jazyce: 1917 - 1918 - Czech countries - Austria - Hungary - Pilsen - reflection - regional
Abstrakt: Hlavním tématem této práce je charakterizovat klíčové události v Plzni roku 1918, které jsou založeny na reflexi soudobého regionálního tisku. Práce sestává ze dvou částí. První část je rozdělena do dvou kapitol, které podávají obecný přehled hlavních událostí, které se staly na území Českých zemí v průběhu posledních let První světové války. Tyto dvě kapitoly jsou zakončeny státním převratem, který se konal v Českých zemích 28. října 1918. Druhá část práce se skládá z jedné kapitoly, kde je popisováno pět klíčových událostí v Plzni z druhé poloviny roku 1918. Tato kapitola je založena na zpracování regionálních historiografických studiích a monografiích, které jsou doplněny o informace získané ze soudobého regionálního tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: The main subject of this work is a characterization of the Key Events in Plzeň in 1918, which are based on the Reflextion of the Regional Press. The work consist of two separate sections. The first section is divided into the two chapters, which report on review of the main events that took place in Czech countries during the last two years of the First World war. Conclusion of this section is the Czech coup d?etat, that happened in the 28. October 1918. The Second section consist of the one chapter, that describe the main five events in Plzeň in the second half of 1918 on the basis of the regional historiographycal works and the memoirs, which had been filled with the regional press.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalraska prace.pdfPlný text práce441,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Repik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce942,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Repik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce904,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Repik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce388,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.