Title: Reflexe klíčových událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku
Other Titles: Reflextion of the Key Events in Plzeň in the Regional Press in 1918
Authors: Řepík, Pavel
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7023
Keywords: 1917 - 1918 - České země - Rakousko - Uhersko - Plzeň - reflexe - regionální
Keywords in different language: 1917 - 1918 - Czech countries - Austria - Hungary - Pilsen - reflection - regional
Abstract: Hlavním tématem této práce je charakterizovat klíčové události v Plzni roku 1918, které jsou založeny na reflexi soudobého regionálního tisku. Práce sestává ze dvou částí. První část je rozdělena do dvou kapitol, které podávají obecný přehled hlavních událostí, které se staly na území Českých zemí v průběhu posledních let První světové války. Tyto dvě kapitoly jsou zakončeny státním převratem, který se konal v Českých zemích 28. října 1918. Druhá část práce se skládá z jedné kapitoly, kde je popisováno pět klíčových událostí v Plzni z druhé poloviny roku 1918. Tato kapitola je založena na zpracování regionálních historiografických studiích a monografiích, které jsou doplněny o informace získané ze soudobého regionálního tisku.
Abstract in different language: The main subject of this work is a characterization of the Key Events in Plzeň in 1918, which are based on the Reflextion of the Regional Press. The work consist of two separate sections. The first section is divided into the two chapters, which report on review of the main events that took place in Czech countries during the last two years of the First World war. Conclusion of this section is the Czech coup d?etat, that happened in the 28. October 1918. The Second section consist of the one chapter, that describe the main five events in Plzeň in the second half of 1918 on the basis of the regional historiographycal works and the memoirs, which had been filled with the regional press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalraska prace.pdfPlný text práce441,71 kBAdobe PDFView/Open
Repik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce942,22 kBAdobe PDFView/Open
Repik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce904,58 kBAdobe PDFView/Open
Repik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce388,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.