Title: Postavení žen ve středověké Francii
Other Titles: The Roles of Women in the medieval France
Authors: Sudová, Michaela
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7026
Keywords: žena;středověk;společenské postavení;Francie;každodenní život
Keywords in different language: women;The Middle Ages;social status;France;daily life
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postavením ženy ve středověké Francii. Hlavním cílem je vymezení postavení ženy z římského, germánského a křesťanského pohledu a představení ženy v rámci jednotlivých společenských stavů. Práce se dále zabývá rodinou a vlivem manželství na postavení ženy v jednotlivých etapách středověku. Celou práci prolínají případy konkrétních žen, které reprezentují jednotlivé společenské stavy, jako byly řeholnice, ženy na venkově, ženy ve městech a urozené dámy.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the position of women in medieval France. The main objective is to define the woman´s position in the Roman, German and Christian point of view and to present women of the individual social estates. The thesis further focuses on the family and on the influence of marriage on woman´s position in the individual periods of the Middle Ages. The whole work is intertwined by particular cases of women representing the social estates, such as nuns, women in the provinces and in towns, and noble women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP -Sudova, Postaveni zen ve stredoveke Francii.pdfPlný text práce869,74 kBAdobe PDFView/Open
Sudova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce960,03 kBAdobe PDFView/Open
Sudova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce826,33 kBAdobe PDFView/Open
Sudova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce313,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.