Název: Postavení žen ve středověké Francii
Další názvy: The Roles of Women in the medieval France
Autoři: Sudová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7026
Klíčová slova: žena;středověk;společenské postavení;Francie;každodenní život
Klíčová slova v dalším jazyce: women;The Middle Ages;social status;France;daily life
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá postavením ženy ve středověké Francii. Hlavním cílem je vymezení postavení ženy z římského, germánského a křesťanského pohledu a představení ženy v rámci jednotlivých společenských stavů. Práce se dále zabývá rodinou a vlivem manželství na postavení ženy v jednotlivých etapách středověku. Celou práci prolínají případy konkrétních žen, které reprezentují jednotlivé společenské stavy, jako byly řeholnice, ženy na venkově, ženy ve městech a urozené dámy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the position of women in medieval France. The main objective is to define the woman´s position in the Roman, German and Christian point of view and to present women of the individual social estates. The thesis further focuses on the family and on the influence of marriage on woman´s position in the individual periods of the Middle Ages. The whole work is intertwined by particular cases of women representing the social estates, such as nuns, women in the provinces and in towns, and noble women.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP -Sudova, Postaveni zen ve stredoveke Francii.pdfPlný text práce869,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sudova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce960,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sudova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce826,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sudova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce313,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.