Title: Pád druhého francouzského císařství
Other Titles: The Fall of the Second French Empire
Authors: Šmejkalová, Lenka
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7027
Keywords: Napoleon III.;druhé císařství;opozice;Francie;1852;1870;prusko-francouzská válka
Keywords in different language: Napoleon III;second french empire;opposition;France;1852;1870;french-prussian war
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována Pádu druhého francouzského císařství. Cílem studie je snaha vysvětlit důvody zániku císařství, které na území Francie existovalo v letech 1852 až 1870. Záměrem je ozřejmění příčin pádu režimu Napoleona III. Práce je věnována diplomatickým vztahům druhého císařství. Také zmiňuje vztahy s Pruskem od roku 1866, především zmiňuje Lucemburskou krizi z roku 1867. Nezůstala opomenuta snaha vytvořit z Mexika císařství, které by bylo závislé na Francii. Řeší příčinu francouzsko-pruské války a její průběh. Neopomíná na důsledky konfliktu a počátky Třetí republiky.
Abstract in different language: This bachelor work is dedicated to the Fall of the second French Empire. The aim of the study is to explain the reasons for the termination of an empire, which existed in France between 1852 and 1870s. The intention is to explain the causes of the fall of the Napoleon III. regime. The work is devoted to the diplomatic relations of the second empire and rise of the opposition. It also addresses relations with Prussia in 1866, mainly referring to the Luxembourg crisis of 1867. There was also?a great effort to build a Mexican Empire, which was dependent on France. It addresses the cause of the Franco-Prussian war and its progress and does not forget the consequences of conflict and the?beginning?of?the?Third?Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Smejkalova - Pad druheho francouzskeho cisarstvi.pdfPlný text práce692,53 kBAdobe PDFView/Open
Smejkalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce998,4 kBAdobe PDFView/Open
Smejkalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce988,27 kBAdobe PDFView/Open
Smejkalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.